U hogaansanaanta HIPAA

Yaa waa in uu u hoggaansamo heerarka gaarka ah ee HIPAA oo u hoggaansamo?

Jawaab:

Sida looga baahan yahay Congress-ka ee HIPAA, Xeerka Qarsoodigu wuxuu daboolayaa:

  • Qorshayaasha caafimaadka
  • Guryaha nadiifinta daryeelka caafimaadka
  • Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee sameeya macaamil dhaqaale iyo maamul gaar ah si elektaroonik ah. Wax kala iibsiga elektaroonigga ah waa kuwa heerarka uu qaatay Xoghayuhu ee hoos yimaada HIPAA, sida biilasha elektarooniga ah iyo lacag wareejinta.

Xeerka Qarsoonaanta ee HIPAA

Xeerka Khaaska ah ee HIPAA waxa uu dejiya heerar qaran si loo ilaaliyo diiwaanka caafimaadka ee shakhsiyaadka iyo macluumaadka kale ee caafimaadka gaarka ah waxana uu quseeyaa qorshayaasha caafimaadka, guryaha nadiifinta daryeelka caafimaadka, iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee sameeya macaamilada daryeelka caafimaadka qaarkood si elektaroonik ah. Sharcigu wuxuu u baahan yahay ilaalin ku habboon si loo ilaaliyo sirta macluumaadka caafimaadka shakhsi ahaaneed wuxuuna dejiyaa xadka iyo shuruudaha isticmaalka iyo bandhigyada laga yaabo in lagu sameeyo macluumaadkaas iyada oo aan la helin oggolaansho bukaan. Xeerku waxa kale oo uu bukaanka siinayaa xuquuq ku saabsan xogtooda caafimaad, oo ay ku jirto xuquuqaha lagu baadho oo lagu helo nuqul ka mid ah diiwaanadooda caafimaad iyo inay codsadaan sixid.

Sidee La-talinta Amniga Cyberka ay kuugu caawin doonaan inaad u hoggaansanto?

Fahamka luqadda kakan ee u hoggaansanaantu waxay noqon kartaa mid adag. Doorashada xalka saxda ah waxay muhiim u tahay ilaalinta macluumaadka bukaankaaga iyo sumcaddaada. Ops La-talinta Amniga Cyber waxay wax ka qaban doontaa dhammaan waxyaabaha aasaasiga ah ee HHS.gov ee looga baahan yahay inay u hoggaansamaan.