Evaluatiescans voor kwetsbaarheden

Wat is een kwetsbaarheidsbeoordelingsscan?

Een kwetsbaarheidsbeoordeling is een proces van het identificeren, kwantificeren en prioriteren (of rangschikken) van de kwetsbaarheden in een systeem. Het algemene doel van een kwetsbaarheidsbeoordeling is het scannen, onderzoeken, analyseren en rapporteren van het risiconiveau dat gepaard gaat met beveiligingsproblemen die worden ontdekt op openbare, op internet gerichte apparaten en om uw organisatie met passende mitigatiestrategieën om de ontdekte kwetsbaarheden aan te pakken. De Risk-Based Security Vulnerability Assessment-methodologie is ontworpen om bekende kwetsbaarheden volledig te identificeren, classificeren en analyseren om de juiste mitigatiemaatregelen aan te bevelen om de ontdekte beveiligingskwetsbaarheden op te lossen.