Kwesbaarheidsevalueringskanderings

Wat is 'n Kwesbaarheidsevalueringskandering?

'n Kwesbaarheidsevaluering is 'n proses om die kwesbaarhede in 'n stelsel te identifiseer, te kwantifiseer en te prioritiseer (of te rangskik). Die oorkoepelende doelwit van 'n kwesbaarheidsevaluering is om te skandeer, te ondersoek, te ontleed en verslag te doen oor die vlak van risiko wat verband hou met enige sekuriteitskwesbaarhede wat op die publiek, internet-gerigte toestelle ontdek word en om jou organisasie met toepaslike versagtingstrategieë om daardie ontdekte kwesbaarhede aan te spreek. Die risiko-gebaseerde sekuriteitskwesbaarheid-assesseringsmetodologie is ontwerp om bekende kwesbaarhede volledig te identifiseer, te klassifiseer en te ontleed ten einde die regte versagtingsaksies aan te beveel om die sekuriteitskwesbaarhede wat ontdek is, op te los.