HIPAA Voldoeningstandaarde

kuberveiligheidskonsultasie_opsWie moet voldoen aan HIPAA-nakoming privaatheidstandaarde?

Antwoord:

Soos deur die Kongres in HIPAA vereis word, dek die Privaatheidsreël die volgende:

  • Gesondheidsplanne
  • Gesondheidsorg-opruimingshuise
  • Gesondheidsorgverskaffers sekere finansiële en administratiewe transaksies elektronies te doen. Hierdie elektroniese transaksies is dié waarvoor die Sekretaris standaarde onder HIPAA aangeneem het, soos elektroniese faktuur en fondsoorplasings.


Die HIPAA Privaatheidsreël

Die HIPAA-privaatheidsreël stel nasionale standaarde daar om individue se mediese rekords en ander persoonlike gesondheidsinligting te beskerm en is van toepassing op gesondheidsplanne, gesondheidsorgopruimingshuise en gesondheidsorgverskaffers wat sekere gesondheidsorgtransaksies elektronies uitvoer. Die reël vereis toepaslike voorsorgmaatreëls om die privaatheid te beskerm van persoonlike gesondheidsinligting en stel beperkings en voorwaardes op die gebruike en openbaarmakings wat van sodanige inligting gemaak mag word sonder pasiëntmagtiging. Die reël gee ook aan pasiënte regte oor hul gesondheidsinligting, insluitend die regte om 'n afskrif van hul gesondheidsrekords te ondersoek en te bekom en om regstellings aan te vra.

Wet op Gesondheidsversekering oordraagbaarheid en aanspreeklikheid (HIPAA-nakoming)

Voldoening aan die Gesondheidsversekering oordraagbaarheid en Aanspreeklikheidswet (HIPAA) is van kardinale belang as jou besigheid sensitiewe gesondheidsorginligting hanteer. Hierdie gids bied 'n stap-vir-stap benadering om klein ondernemings te help om HIPAA-nakoming te bereik, insluitend om die regulasies te verstaan, 'n risiko-analise uit te voer, beleide en prosedures te implementeer en werknemers op te lei.

Verstaan ​​die basiese beginsels van HIPAA-nakoming.

Voordat jy in die besonderhede van HIPAA-nakoming, is dit noodsaaklik om die basiese beginsels van die wet te verstaan. HIPAA is in 1996 in werking gestel om die privaatheid en sekuriteit van individue se gesondheidsinligting te beskerm. Die Reël is van toepassing op gedekte entiteite, insluitend gesondheidsorgverskaffers, gesondheidsplanne, gesondheidsorgopruimingshuise en sakevennote. HIPAA stel standaarde vir die gebruik en bekendmaking van beskermde gesondheidsinligting (PHI) en vereistes vir die beveiliging van PHI en om individue in kennis te stel in geval van 'n oortreding.

Doen 'n risiko-evaluering.

Om 'n risiko-evaluering uit te voer is noodsaaklik om HIPAA te bereik nakoming vir klein besighede. Hierdie proses behels die identifisering van potensiële risiko's en kwesbaarhede vir PHI se vertroulikheid, integriteit en beskikbaarheid. 'n Risiko-evaluering moet 'n evaluering van fisiese, tegniese en administratiewe voorsorgmaatreëls insluit om PHI te beskerm. Dit kan bestaan ​​uit die hersiening van beleide en prosedures, die uitvoering van werknemersopleiding en die assessering van die sekuriteit van elektroniese toestelle en stelsels. Deur potensiële risiko's te identifiseer en toepaslike voorsorgmaatreëls te implementeer, kan klein besighede die waarskynlikheid van 'n oortreding verminder en voldoening aan HIPAA-regulasies verseker.

Ontwikkel beleide en prosedures.

Die ontwikkeling van beleide en prosedures is van kritieke belang in die bereiking van HIPAA-nakoming vir klein besighede. Hierdie beleide moet uiteensit hoe PHI hanteer word, wie toegang daartoe het en hoe dit beskerm word. Beleide moet ook aanspreek hoe oortredings aangemeld en bestuur word en hoe werknemers opgelei word in HIPAA-regulasies. Ten slotte moet prosedures voorsiening maak stap-vir-stap instruksies vir die hantering van PHI, insluitend hoe dit gestoor, oorgedra en weggedoen word. Deur omvattende beleide en prosedures te ontwikkel, kan klein besighede verseker dat alle werknemers hul verantwoordelikhede verstaan ​​en toegerus is om PHI te beskerm.


Lei jou werknemers op.

Een van die mees kritieke stappe om te bereik HIPAA-nakoming vir klein besighede is die opleiding van werknemers op HIPAA regulasies. Alle werknemers wat PHI hanteer, moet gereeld opleiding ontvang oor hoe om dit te beskerm en wat om te doen in die geval van 'n oortreding. Hierdie opleiding moet onderwerpe soos wagwoordsekuriteit, data-enkripsie en behoorlike wegdoening van PHI dek. Dit moet ook inligting insluit oor die identifisering en aanmelding van potensiële sekuriteitsinsidente. Klein besighede kan die risiko van HIPAA-oortredings verminder en sensitiewe gesondheidsorginligting beskerm deur te verseker dat alle werknemers voldoende opgelei is.

Implementeer Tegniese Voorsorgmaatreëls.

Benewens die opleiding van werknemers, moet klein besighede tegniese voorsorgmaatreëls implementeer om PHI te beskerm. Dit sluit brandmure, enkripsie en toegangskontroles in om ongemagtigde toegang tot sensitiewe inligting te voorkom. Klein besighede moet ook gereeld hul sagteware en stelsels opdateer om te verseker dat hulle veilig en op datum is met die nuutste sekuriteitsreëlings. Deur hierdie tegniese voorsorgmaatreëls te implementeer, kan klein besighede die risiko van data-oortredings verminder, verseker dat PHI altyd beskerm word, en voldoen aan alle HIPAA-nakoming.

Hoe sal kuberveiligheidskonsultasie-ops jou help om aan HIPAA te voldoen?

Om die komplekse taal van voldoening te verstaan ​​kan uitdagend wees. Die keuse van die regte oplossing is egter van kritieke belang om jou pasiënte se inligting en reputasie te beskerm. Kubersekuriteitskonsultasie Ops sal al die fundamentele elemente van die HHS.gov aanspreek wat nodig is om daaraan te voldoen.

10 noodsaaklike HIPAA-nakomingstandaarde wat elke gesondheidsorgverskaffer behoort te ken

In die vinnige wêreld van gesondheidsorg is die beskerming van pasiëntinligting en die handhawing van vertroulikheid uiters belangrik. Dit is waar HIPAA (wet op oordraagbaarheid en aanspreeklikheid van gesondheidsversekering) ter sprake kom. HIPAA stel die standaarde vir die beveiliging van pasiëntdata, die versekering van privaatheid en die handhawing van die integriteit van elektroniese gesondheidsrekords.

Hierdie omvattende gids sal die tien noodsaaklike HIPAA-nakomingstandaarde uiteensit wat elke gesondheidsorgverskaffer behoort te ken. Of jy nou ’n klein privaat praktyk of ’n uitgebreide hospitaalnetwerk is, begrip en implementering van hierdie standaarde is van kardinale belang om stewige boetes en reputasieskade te vermy en, bowenal, om die vertroue en privaatheid van jou pasiënte te beskerm.

Van die uitvoer van gereelde risiko-assesserings tot die implementering van toepaslike administratiewe, tegniese en fisiese voorsorgmaatreëls, ons sal in elke standaard delf om duidelike insigte en uitvoerbare wenke te verskaf om HIPAA-nakoming te verseker.

Deur op hoogte te bly van die jongste regulasies en robuuste sekuriteitsmaatreëls te implementeer, kan jy pasiëntdata beskerm, potensiële oortredings vermy en jou pasiënte se vertroue behou. Kom ons duik in die noodsaaklike HIPAA-nakomingstandaarde wat noodsaaklik is vir elke gesondheidsorgverskaffer om te weet.

Oorsig van HIPAA-nakomingstandaarde

Die versekering van HIPAA-nakoming is om verskeie redes noodsaaklik vir gesondheidsorgverskaffers. Eerstens help HIPAA-nakoming sensitiewe pasiëntinligting teen ongemagtigde toegang, om privaatheid en vertroulikheid te verseker. Dit is veral van kritieke belang in vandag se digitale era, waar elektroniese gesondheidsrekords kwesbaar is vir kuberbedreigings.

Tweedens, HIPAA-nakoming help gesondheidsorgverskaffers om duur boetes en wetlike boetes te vermy. Die Kantoor vir Burgerregte (OCR) is die handhawingsagentskap wat verantwoordelik is vir HIPAA-nakoming. Nie-nakoming kan aansienlike finansiële boetes tot gevolg hê, wat wissel van duisende tot miljoene dollars, afhangende van die erns van die oortreding.

Laastens, HIPAA-nakoming is noodsaaklik vir die handhawing van die vertroue en vertroue van pasiënte. Wanneer pasiënte hul persoonlike gesondheidsinligting aan gesondheidsorgverskaffers toevertrou, verwag hulle dat dit veilig en vertroulik gehou moet word. Versuim om aan HIPAA-regulasies te voldoen kan lei tot reputasieskade en verlies aan pasiëntvertroue.

Die versekering van HIPAA-nakoming is nie net 'n wetlike vereiste nie, maar ook 'n morele verpligting om pasiënt se privaatheid te beskerm en die integriteit van die gesondheidsorgstelsel te handhaaf. Gesondheidsorgverskaffers moet die tien noodsaaklike HIPAA-nakomingstandaarde verstaan ​​en implementeer om hul verpligtinge na te kom en pasiëntdata te beskerm.

Administratiewe voorsorgmaatreëls vir HIPAA-nakoming

Voordat jy in die spesifieke HIPAA-nakomingstandaarde duik, is dit noodsaaklik om 'n breë begrip van die algehele vereistes te hê. HIPAA-nakomingstandaarde kan in drie hoofareas gekategoriseer word: administratiewe voorsorgmaatreëls, fisiese voorsorgmaatreëls en tegniese veiligheidsmaatreëls.

1. Administratiewe voorsorgmaatreëls: Hierdie voorsorgmaatreëls behels die beleide en prosedures wat gesondheidsorgverskaffers moet implementeer om nakoming van HIPAA te verseker. Dit sluit in die aanwys van 'n privaatheidsbeampte, die uitvoer van gereelde risiko-assesserings, die implementering van arbeidsmagopleidingsprogramme en die daarstelling van insidentreaksieprosedures.

2. Fisiese voorsorgmaatreëls: Fisiese veiligheidsmaatreëls verwys na die maatreëls wat gesondheidsorgverskaffers moet tref om die fisiese sekuriteit van pasiëntdata te beskerm. Dit sluit in die beveiliging van fasiliteite, die beheer van toegang tot elektroniese gesondheidsrekords en die implementering van maatreëls om ongemagtigde toegang tot fisiese rekords te voorkom.

3. Tegniese voorsorgmaatreëls: Tegniese voorsorgmaatreëls behels die gebruik van tegnologie om pasiëntdata te beveilig. Dit sluit die implementering van toegangskontroles, enkripsie en ouditkontroles in om elektroniese gesondheidsrekords teen ongemagtigde toegang of openbaarmaking te beskerm.

Om hierdie drie hoofkategorieë van voorsorgmaatreëls te verstaan, is noodsaaklik vir gesondheidsorgverskaffers om omvattende HIPAA-nakoming te verseker. In die volgende afdelings sal ons elke standaard in detail verken en toepaslike wenke vir implementering verskaf.

Fisiese voorsorgmaatreëls vir HIPAA-nakoming

Administratiewe voorsorgmaatreëls is die grondslag van HIPAA-nakoming, met die fokus op die ontwikkeling en implementering van beleide en prosedures. Hierdie voorsorgmaatreëls verseker dat gesondheidsorgverskaffers 'n veilige omgewing vir pasiëntdata daarstel en in stand hou.

Een van die kritieke administratiewe voorsorgmaatreëls is om gereelde risikobeoordelings uit te voer. Risikobepalings help gesondheidsorgverskaffers om potensiële kwesbaarhede en bedreigings vir die vertroulikheid van pasiëntdata te identifiseer. Deur potensiële risiko's te evalueer, kan verskaffers toepaslike beheermaatreëls en voorsorgmaatreëls implementeer om daardie risiko's te versag.

Nog 'n belangrike administratiewe beveiliging is die aanwysing van 'n privaatheidsbeampte. Die privaatheidsbeampte hou toesig oor en dwing HIPAA-nakoming binne die organisasie af. Dit sluit in opleiding van personeel, ontwikkeling van beleide en prosedures, en reaksie op privaatheidskendings of voorvalle.

Daarbenewens moet gesondheidsorgverskaffers arbeidsmagopleidingsprogramme daarstel om werknemers op te voed oor HIPAA-regulasies en beste praktyke. Gereelde opleidingsessies verseker dat werknemers hul verantwoordelikhede ken en die belangrikheid daarvan om pasiëntdata te beskerm.

Die implementering van insidentreaksieprosedures is ook 'n noodsaaklike administratiewe beveiliging. Gesondheidsorgverskaffers moet 'n duidelike plan hê om sekuriteitsinsidente of oortredings aan te spreek en te bestuur. Dit sluit in om voorvalle aan die toepaslike owerhede aan te meld, ondersoeke te doen en geaffekteerde individue in kennis te stel, indien nodig.

Deur hierdie administratiewe voorsorgmaatreëls te implementeer, kan gesondheidsorgverskaffers 'n kultuur van voldoening skep en verseker dat HIPAA-regulasies op alle vlakke van die organisasie gevolg word.

Tegniese voorsorgmaatreëls vir HIPAA-nakoming

Fisiese veiligheidsmaatreëls is noodsaaklik vir die beskerming van die fisiese sekuriteit van pasiëntdata. Hierdie voorsorgmaatreëls verseker dat toegang tot fisiese liggings en toestelle wat pasiëntinligting bevat, beperk en gemonitor word.

Beveiliging van fasiliteite is 'n kritieke fisiese beskerming. Gesondheidsorgverskaffers moet sluitdeure, sekuriteitskameras en toegangsbeheerstelsels implementeer om ongemagtigde toegang tot gebiede waar pasiëntdata gestoor of verwerk word, te voorkom.

Die beheer van toegang tot elektroniese gesondheidsrekords is nog 'n belangrike fisiese beskerming. Gesondheidsorgverskaffers moet gebruikerstawingmeganismes, soos unieke gebruikersname en wagwoorde, implementeer om te verseker dat slegs gemagtigde individue toegang tot pasiëntdata kan kry.

Daarbenewens moet gesondheidsorgverskaffers maatreëls implementeer om ongemagtigde toegang tot fisiese rekords te voorkom. Dit kan die berging van fisiese rekords in geslote kaste of kamers insluit, die implementering van besoekersbeheerprosedures en gereelde ouditering van toegang tot fisiese rekords.

Die implementering van fisiese voorsorgmaatreëls behels ook die behoorlike wegdoening van pasiëntdata. Gesondheidsorgverskaffers moet beleide en prosedures daarstel vir die veilige wegdoening van fisiese dokumente en elektroniese media wat pasiëntinligting bevat. Dit kan insluit die versnippering van papierdokumente en die gebruik van spesifieke metodes om elektroniese stoortoestelle uit te vee of te vernietig.

Deur hierdie fisiese beveiligingsmaatreëls te implementeer, kan gesondheidsorgverskaffers die risiko van ongemagtigde toegang tot pasiëntdata verminder en die fisiese sekuriteit van sensitiewe inligting verseker.

Beleide en prosedures vir HIPAA-nakoming

Tegniese voorsorgmaatreëls behels die gebruik van tegnologie om pasiëntdata teen ongemagtigde toegang of openbaarmaking te beskerm. Hierdie voorsorgmaatreëls fokus op die implementering van beheermaatreëls en maatreëls binne elektroniese stelsels om die vertroulikheid en integriteit van pasiëntinligting te verseker.

Een van die kritieke tegniese voorsorgmaatreëls is toegangsbeheer. Gesondheidsorgverskaffers moet meganismes implementeer om te verseker dat slegs gemagtigde individue toegang tot pasiëntdata het. Dit kan die implementering van unieke gebruiker-ID's, sterk wagwoorde en twee-faktor-verifikasie insluit.

Enkripsie is nog 'n belangrike tegniese beskerming. Gesondheidsorgverskaffers moet enkripsietegnologieë implementeer om pasiëntdata tydens berging en oordrag te beskerm. Enkripsie verseker dat selfs al word data sonder magtiging onderskep of toegang verkry, dit onleesbaar en onbruikbaar bly.

Ouditkontroles is ook van kardinale belang om die voldoening aan HIPAA te verseker. Gesondheidsorgverskaffers moet meganismes implementeer om toegang tot pasiëntdata op te spoor en te monitor. Dit sluit in die aanteken en hersiening van toegangslogboeke, die opsporing en aanmelding van verdagte aktiwiteite, en die uitvoer van gereelde oudits om potensiële kwesbaarhede of oortredings te identifiseer.

Die implementering van veilige kommunikasiekanale is nog 'n tegniese beskerming. Gesondheidsorgverskaffers moet veilige e-posstelsels, virtuele privaat netwerke (VPN'e) ​​en ander geïnkripteer kommunikasiemetodes gebruik om die vertroulikheid van pasiëntdata tydens oordrag te beskerm.

Deur hierdie tegniese voorsorgmaatreëls te implementeer, kan gesondheidsorgverskaffers pasiëntdata teen ongemagtigde toegang beskerm, data-integriteit verseker en die risiko van data-oortredings verminder.

HIPAA-nakomingsopleiding en opvoeding

Beleide en prosedures speel 'n deurslaggewende rol om HIPAA-nakoming te verseker. Gesondheidsorgverskaffers moet omvattende beleide en prosedures daarstel en in stand hou wat alle aspekte van pasiëntdatabeskerming en privaatheid aanspreek.

Een van die sleutelbeleide is die Privaatheidsreëlbeleid. Hierdie beleid beskryf hoe pasiëntinligting hanteer, gestoor en gedeel moet word. Dit sluit riglyne in oor die verkryging van pasiënttoestemming, die bekendmaking van pasiëntinligting aan gemagtigde individue en die versekering van die privaatheid en vertroulikheid van pasiëntdata.

Nog 'n belangrike beleid is die Veiligheidsreël-beleid. Hierdie beleid fokus op die tegniese en fisiese voorsorgmaatreëls wat gesondheidsorgverskaffers moet implementeer om pasiëntdata te beskerm. Dit bevat riglyne oor gebruikersverifikasie, toegangskontroles, enkripsie en insidentreaksieprosedures.

Gesondheidsorgverskaffers moet ook 'n oortredingkennisgewingsbeleid daarstel. Hierdie beleid skets die prosedures vir die opsporing, verslagdoening en reaksie op data-oortredings. Dit sluit riglyne in om geaffekteerde individue, die OCR en ander relevante owerhede onmiddellik in kennis te stel.

Daarbenewens moet gesondheidsorgverskaffers 'n beleid hê vir sakevennote-ooreenkomste. Besigheidsgenoot-ooreenkomste is kontrakte met derdeparty-verskaffers of entiteite wat pasiëntdata namens die gesondheidsorgverskaffer hanteer. Hierdie beleid verseker dat sakevennote aan HIPAA-regulasies voldoen en dieselfde vlak van databeskerming en privaatheid handhaaf.

Gereelde hersiening en opdatering van beleide en prosedures is noodsaaklik om deurlopende voldoening aan HIPAA-regulasies te verseker. Soos tegnologie en sekuriteitsrisiko's ontwikkel, moet gesondheidsorgverskaffers hul beleide en prosedures aan te pas om nuwe uitdagings en kwesbaarhede aan te spreek.

HIPAA-nakomingsoudits en assesserings

Praktiese opleiding en opvoedingsprogramme is noodsaaklik om HIPAA-nakoming te verseker. Gesondheidsorgverskaffers moet belê in die opvoeding van hul arbeidsmag oor HIPAA-regulasies, beste praktyke en die belangrikheid van pasiëntdatabeskerming.

Opleidingsessies moet die basiese beginsels van HIPAA dek, insluitend die doel en omvang van die regulasies, pasiënte se regte en gesondheidsorgverskaffers se verantwoordelikhede. Werknemers moet ingelig word oor die moontlike gevolge van nie-nakoming, insluitend boetes, wetlike strawwe en reputasieskade.

Gesondheidsorgverskaffers moet ook spesifieke opleiding oor hul beleide en prosedures verskaf. Dit verseker dat werknemers die organisasie se verwagtinge verstaan ​​en weet hoe om pasiëntdata veilig te hanteer. Opleiding moet datatoegangskontroles, insidentreaksieprosedures en veilige kommunikasiemetodes dek.

Opleidingsprogramme moet gereeld uitgevoer word en opknappingskursusse insluit om kennis te versterk en enige opdaterings aan HIPAA-regulasies aan te spreek. Verskaffers moet dit ook oorweeg om opleiding by nuwe werknemer-aanboordprosesse in te sluit om te verseker dat alle personeellede die nodige opleiding ontvang.

Afgesien van opleiding, behoort gesondheidsorgverskaffers ook 'n kultuur van voldoening te bevorder deur deurlopende opvoeding en bewusmakingsveldtogte. Dit kan nuusbriewe, e-posse en plakkate insluit wat die belangrikheid van HIPAA-nakoming beklemtoon en wenke verskaf vir die handhawing van pasiëntdatasekuriteit.

Deur te belê in omvattende opleidings- en opvoedingsprogramme, kan gesondheidsorgverskaffers hul arbeidsmag bemagtig om hul verantwoordelikhede in die handhawing van HIPAA-nakoming te verstaan ​​en na te kom.

Gevolgtrekking en volgende stappe vir implementering HIPAA-nakoming

Gereelde oudits en assesserings is noodsaaklik vir gesondheidsorgverskaffers om hul te evalueer HIPAA nakomingspogings en identifiseer potensiële kwesbaarhede of leemtes.

Deur interne oudits uit te voer, stel gesondheidsorgverskaffers in staat om hul huidige stand van voldoening te evalueer en areas vir verbetering te identifiseer. Interne oudits moet beleide en prosedures hersien, risikobeoordelings uitvoer en sekuriteitskontroles evalueer. Die bevindinge van interne oudits kan gebruik word om aksieplanne te ontwikkel om nie-nakomingskwessies aan te spreek.

Eksterne oudits wat deur onafhanklike derdeparty-ouditeure uitgevoer word, verskaf 'n objektiewe evaluering van HIPAA-nakoming. Hierdie oudits help gesondheidsorgverskaffers om hul nakomingspogings te bekragtig en enige blindekolle te identifiseer wat dalk oor die hoof gesien is. Eksterne oudits kan ook waardevolle insigte en aanbevelings verskaf vir die verbetering van sekuriteitsmaatreëls en om deurlopende nakoming te verseker.

Benewens oudits, moet gesondheidsorgverskaffers gereelde risikobeoordelings doen om potensiële kwesbaarhede en bedreigings vir pasiëntdatasekuriteit te identifiseer. Risiko-evaluerings behels die evaluering van die waarskynlikheid en impak van verskeie risiko's en die ontwikkeling van strategieë om daardie risiko's te versag. Gereelde risiko-evaluerings help verskaffers om proaktief te bly om sekuriteitsbedreigings aan te spreek en verseker voortdurende verbetering in hul HIPAA-nakomingspogings.

Deur oudits en assesserings uit te voer, kan gesondheidsorgverskaffers areas vir verbetering identifiseer, enige nie-nakomingskwessies aanspreek, en hul verbintenis tot die beveiliging van pasiëntdata bevestig.

Kubersekuriteitskonsultasiedienste

Kuberkonsultasie
Sekuriteitskonsultasie
Kuberveiligheidskonsultasie
Kubersekuriteitskonsultasie
Cyber ​​Security Consultant
Netwerk sekuriteitskonsultasie
Sekuriteitskonsultasiedienste
Kuberveiligheidskonsultasiedienste
Kuberveiligheidskonsultasiedienste
Cyber ​​Security Professionele Sertifisering

Kubersekuriteit Plaaslike Dekking

NJ Cyber ​​Security
Cyber ​​Security NJ
Cyber ​​Security NYC
Kubersekuriteit naby my
Kuberveiligheid New York
Cyber ​​Security Maryland
CyberSecurity New York
Kuberveiligheid Baltimore
Kuberveiligheid Philadelphia
CyberSecurity Philadelphia

Wat ons vir jou besigheid sal doen

MSP Cyber ​​Security
IT-sekuriteitskonsultasie
Kuberveiligheidskonsultasie
Datasekuriteitskonsultasie
Cyber ​​Security Consultant
Kubersekuriteitskonsultasie
Kuberveiligheidskonsultante
Kubersekuriteitskonsultante
Draadlose penetrasie toets
HIPAA Nakoming Cyber ​​Security

Ons IT-diensteaanbiedings

IT-dienste
IT Diensbank
IT-dienste naby my
IT Dienste Besigheid
IT Dienste Maatskappye
IT-diensverskaffers
IT-dienste vir klein ondernemings

Ons IT-diensteaanbiedings

IT-dienste
IT Diensbank
IT-dienste naby my
IT Dienste Besigheid
IT Dienste Maatskappye
IT-diensverskaffers
IT-dienste vir klein ondernemings

Ons IT-ondersteuningsaanbiedinge

IT Ondersteuning
IT Konsultant
IT -sekuriteitsanalis
IT Ondersteunings Spesialis
IT-konsultante naby my
IT-ondersteuningstegnikus naby my

Bestuurde Sekuriteitsdienste

Bestuur dit Dienste
Bestuurde Dienste Wolk
Bestuurde IT-diensverskaffers. Bestuur Sekuriteitsdienste in PA, NJ, DE en MD

Dit het dienste bestuur
Dit het diens bestuur
Bestuur dit Dienste naby my

Compliance

HIPAA-nakoming
PCI DSS-nakoming

Opleiding van werknemers Kubersekuriteit

Werknemersbewusmakingsopleiding